Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Covid-19

Covid-19 Kapsamında Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler-18.06.2020

COVID-19 KAPSAMINDA KURUM İÇİ DÜŞÜK KATILIMLI TOPLANTILARDA

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantılar

önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaşı açısından risklidir. COVID-19 bulaşma riskini

en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

Genel Önlemler

1. Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle

yapılmalıdır.

2. Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih

edilmelidir.

3. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal

hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin

bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı, klima ve

vantilatör kullanılmamalıdır.

4. Toplantı salonu ve salon girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri

(el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması gereken

kurallar) asılmalıdır.

5. Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.

6. Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda

ara verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılması yapılmalıdır.

7. Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve salonlar düzenli şekilde

havalandırılmalıdır.

8. Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,

kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat

edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit

Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.

Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet

dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılmalıdır.

9. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz

yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

10. Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren

ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey

dezenfektanları da kullanılabilir.

11. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.

12. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı,

ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 

TOPLANTI SALONU VE KATILIMCILARA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1. Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde

planlama yapılmalıdır.

2. Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde

sağlanmalıdır.

3. Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde

takmalı ve toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları

konusunda uyarıda bulunmalıdır.

4. Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı salonuna

girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.

5. Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, eimza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla

sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi

kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır.

6. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün

saklanmalıdır. Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde

COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü

yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

7. Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa Temaslı

değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom başlangıcından

önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm

katılımcılara bildirilmelidir. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün

boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemelidir.

Bu süre içerisinde COVID-19 belirtileri gösterenler il/ilçe sağlık müdürlükleri

tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberine göre

yönetilmelidir.

8. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak

yapılmalıdır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı