Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Covid-19

Çevrimiçi (online) eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) uygulamalar

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında bulunan 6315 dersin 6211’i, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sunulan Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) sisteminde yürütülmektedir. Uzaktan eğitim ile yürütülen derslerden, 6106 ders asenkron model ile 105 ders ise senkron model ile gerçekleştirilmektedir. Tüm derslerde; ders materyalleri, tartışma forumları, ödevler, video ve sınav aktiviteleri yapılabilmektedir.

 Ara Sınav Dönemine Kadar Uzaktan Eğitim Sistemi Genel İstatistikleri

    Üniversitelerimiz uzaktan öğretimde 33808 öğrenci bulunmaktadır.

    Üniversitelerimiz uzaktan öğretimde 1091 öğretim elemanı bulunmaktadır.

    Sanal sınıfta (Canlı Ders) 10019 ders aktivitesi gerçekleştirilmiştir.

    Öğretim materyali olarak;

33412 doküman yüklenmiştir.

7402 video aktivitesi gerçekleştirilmiştir.

5717 ödev aktivitesi gerçekleştirilmiştir.

4566 forum aktivitesi gerçekleştirilmiştir.

Sınavlar

Üniversite senatomuzun aldığı kararlar, doğrultusunda ara sınavlar, yıl sonu sınavları online ödev olarak yürütülmektedir.

E-Rehber

Öğretim elemanları ve öğrencilerimiz için, ÖYS sistemi kullanım kılavuzları ve eğitim videoları ve aynı zamanda sınav rehberi hazırlanmıştır.

Teknik Destek

Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik süreçle ilgili bilgilendirme ve destek hizmetleri aşağıdaki email, dahili ve WhatsApp telefon numaraları üzerinden yürütülmektedir.

uzem@ksu.edu.tr

+90 344 300 11 15

+90 344 300 11 16

+90 344 300 11 04

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı