Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Covid-19

Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Üniversitemiz Tarafından Alınan Tedbirler-05.05.2020

Koronavirüs (Covid-19) Hakkında

Üniversitemiz Tarafından Alınan Tedbirler

             Cumhurbaşkanlığımız, İlgili Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Korona Virüs (COVID-19) salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla alınması gereken tedbirler, talimatlar ve resmi yazışmalar doğrultusunda; Üniversitemizce alınan tedbirler güncellenerek ilave edilmiş hususlar ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

1. Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir.

2. Akademik ve idari personelden, Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları Müdürleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Hukuk Müşaviri hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 (on iki) gün idari izinli sayılacak;

3. Üniversitemiz birimlerinin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin dilekçe ve raporları ile başvurmaları kaydıyla durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

4. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

5. Kurumumuz faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin sağlanması için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılacak; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu dilekçelerinde belirtecekleri mazeretleri çerçevesinde birim amirlerince değerlendirilecektir. (T.C. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2020 tarihli yazısı gereği.)

6. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir.

7. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversitemiz Yönetim Kurulu’na sunulacaktır.

8. Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil üniversitenin bilgisi ve iznine tabi bütün yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

9. Fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerin de eğitimlerine ara verilmiştir.

10. Tıpta, Diş Hekimliğinde uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecektir.

11. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, uygulama yapılan kısımları hariç, devam edecektir.

12. Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısmının sürmesi üniversitemizce değerlendirilecek olup, sınavları ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanarak yapılmak üzere ertelenmiştir.

13. Tüm öğrencilerimizin (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandemi (salgın hastalık) durumuna göre sorun yaşama, uçuşlarının iptal edilmesi ihtimali, döndüklerinde en az 14 (on dört) gün eğitime devam edememe ve ön görülemeyen başkaca sorunları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

14. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler üniversitemizce alınacak olup, yetkili kurullarca kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır.

15. Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.

16. Üniversitemiz Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerinin intörn eğitimine devam etmeleri Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

17. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mart 2020 tarihli genelgesi gereği öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık durumlarını olumsuz etkilememesi amacıyla, Üniversitemiz kütüphane okuyucu hizmetleri, konferans salonları, Avşar Kafe, yarı olimpik yüzme havuzu, fitness ve spor tesislerinde hizmetlerin durdurulmasına karar verilmiştir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı